Čo robíme

Zabezpečujeme kompletný cyklus prípravy a realizácie náročných IT projektov. Dodávame riešenie od významných výrobcov. Zaoberáme sa predpredajnou a popredajnou podporou, financovaním IT projektov, marketingovými službami a IT vzdelávaním, dátovou analytikou, cloudovým riešením na mieru či IT security.

Vendori a riešenia

Ponúkame technológie a výrobky lídrov v odbore, od úzko zameraných softvérových riešení až po sofistikovaný hardvér. Dodávame riešenie z oblasti bezpečnosti, dátovej analytiky, serverov, dátových úložísk, sieťovej infraštruktúry či softvéru.

Dodávame hardvérové a softvérové prvky sieťovej infraštruktúry prepájajúce IT, počítače a iné zariadenia v rámci siete a komunikáciu medzi nimi – káble, routery, firewally, prepínače, smerovače, servery, softvér pre správu siete a ďalšie zariadenia potrebné na prevádzku siete. Pomáhame s konfiguráciou komplexných riešení od analýzy potrieb zákazníka, cez návrhy infraštruktúry, až po technickú a implementačnú podporu.

Distribuujeme hardvér komponenty pre dátové centrá spĺňajúce kritériá nepretržitej dostupnosti, konektivity a bezpečnosti, ako sú servery, úložisko dát, smerovače, prepínače, racky a pod. Súčasne dodávame príslušenstvo pre zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie efektivity, zníženie spotreby energie a nákladov, napr. chladenie a zálohovacie zariadenie.

Spolupracujeme s poprednými výrobcami a dodávateľmi, ktorí sú špičkami v odbore kybernetickej bezpečnosti, a zaisťujeme bezpečnosť kritických systémov a citlivých informácií. Pomôžeme vám s ochranou pred digitálnymi útokmi, ochranou siete, zariadení, aplikácií, systémov a dát, rovnako ako s nastavením bezpečnostných procesov alebo školení pre vaše tímy aj vašich zákazníkov.

Vďaka kombinácii softvéru, hardvéru i služieb pokrývame celý typický cyklus IT projektu a napĺňame potreby partnerov aj koncových zákazníkov, rovnako ako vieme vyriešiť aj atypické individuálne potreby. Škála softvérových riešení a nástrojov zahŕňa cloudové platformy a úložiská, analytické nástroje, open source riešenia a IoT.

Správa dát a informácií zhromažďuje, riadi prístupy a spracováva k všetky dáta spoločnosti či organizácie pre podporu produktivity, efektivity a rozhodovania. Pomáhame, aby dáta boli bezpečné, dostupné a presné, a sú zásadné pre každú spoločnosť bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie.

Služby DNS

Našich partnerov podporujeme počas celého priebehu ale aj v jednotlivých krokoch distribučného procesu. Každý projekt individuálne konzultujeme a analyzujeme spoločne s partnerom podľa potrieb koncového užívateľa, a kladieme dôraz na komplexný zákaznícky prístup a vrátane popredajnej podpory.

Dokážeme viac. Za štandard považujeme aj možnosť zapožičania demo zariadení, vedenie projektu dedikovaným manažérom, ponúkame množstvo školení a certifikácií, a v neposlednom rade sme schopní projekt financovať. Mix dopĺňame marketingovými službami.

Konzultačné služby

Analyzujeme a navrhujeme komplexné riešenie s využitím portfólia našich vendorov.

Aké služby pre vás môžeme zabezpečiť:

 • analýza existujúcej IT infraštruktúry zákazníka, vyhodnotenie, report a prezentácia výsledkov
 • poradenstvo, analytické služby, koncepcie (POC – Proof of Concept) a ďalšie služby na mieru
 • konzultácie k návrhom riešení vrátane návrhov optimalizácií z pohľadu licenčných politík a licenčných programov
 • licenčné audity, návrhy správneho licencovania zákazníka a návrh správneho licenčného modelu
 • konzultácia a konfigurácia výkonnostných požiadaviek zákazníckych aplikácií

Software Asset Management (SAM) audit vo forme konzultácie, pre-auditu alebo vlastného auditu

Technická konfigurácia

Dokážeme navrhnúť vhodné produkty, technológie a služby pre akúkoľvek fázu projektu.

Staviame celé riešenia, napr. komplikované zostavy a detailné riešenia vrátane analýzy, odporúčaní a implementácie. Naše skúsenosti vychádzajú z predchádzajúcej praxe aj náročných certifikácií našich expertov.

Predpredajná podpora zahŕňa:

 • podpora predajnej schémy VAD-reseller-zákazník
 • príprava obchodných ponúk a návrhov technických riešení – konfigurácia, sizing, návrh komplexných projektov vrátane integrácie hardvéru, softvéru a služieb
 • praktické overenie funkčnosti technického riešenia
 • Demo Labs s ICT technológiami pre overovanie funkčnosti technických riešení a možnosť si ich prakticky vyskúšať
 • krátkodobé aj dlhodobé zápožičky techniky pre testovanie, vývoj aplikácií alebo prezentáciu koncovému zákazníkovi

Objednanie a nákup

Registrujeme príležitosti u výrobcu (booking ), komunikujeme a dojednávame projektové ceny.

Všetky súčasti nákupného procesu, ktoré spolu úzko súvisia, spúšťame, keď partner definuje obchodnú príležitosť a špecifikuje plánovaný projekt.

 • Rokujeme s výrobcom ohľadom špecifikácií produktov a najvýhodnejších cenových ponúk.
 • Kontrolujeme kvalitu a dostupnosť produktov a služieb, aby sme obstarali požadované množstvo.
 • Zadávame objednávky a dojednávame podmienky dodávok a platieb.
 • Riešime reklamácie a vratky tovaru od zákazníkov.

Logistika

Vieme previesť alebo uskladniť prakticky akékoľvek prvky a produkty.

Dodáme tovar bez ohľadu na to, či sa jedná o jediný kus alebo niekoľko kamiónov s kompletnou výbavou nového dátového centra.

Služby, ktoré pre vás môžeme zabezpečiť:

 • časovaná doprava,
 • špecializovaná doprava,
 • skladovacie priestory DNS s certifikáciou podľa ISO,
 • objednávka dopravy (slovenská, medzinárodná),
 • sťahovacie služby,
 • vyzdvihnutie tovaru (závozy, konsolidácia),
 • nakladanie s odpadmi a obalmi podľa REMA/Eko-kom,
 • preverené kontakty s kvalitnými dopravcami.

Implementácia a technická podpora

Dopĺňame kompetencie partnerov pri implementáciách a ďalšej podpore ako tzv. „middle-ware“ – našim partnerom „kryjeme chrbát“.

Pôsobíme nezávisle v celom ekosystéme výrobcov, partnerov a koncových zákazníkov. Naše technické znalosti a služby sú:

 • implementačné služby a nasadenie dodaných riešení a softvéru,
 • projektové riadenie (PMO),
 • údržba a monitoring, pomoc s riešením technických problémov jednotlivých produktov,
 • technický help desk (troubleshooting) s certifikovaným personálom,
 • zriadenie servisnej podpory a riešenie technických problémov s možnosťou využitia zdrojov vendora od prvého kontaktu so zákazníkom,
 • kybernetická bezpečnosť.

Projektové riadenie

Nad rámec distribúcie ponúkame služne projektového riadenia.

Projektové riadenie je kľúčovým faktorom pri implementácii projektu. Vieme to my aj naši partneri, ktorí však často nemajú dostatočné interné zdroje alebo znalosti. My vám však dokážeme zaistiť:

 • projektový tím zostavený z IT odborníkov na danú technológiu,
 • projektový plán a časový harmonogram vrátane rozpočtu, zdrojov a ošetrenia potenciálnych rizík,
 • implementáciu projektu, včasné dodanie a testovanie,
 • monitoring spustenia a prevádzky technológie vrátane sledovania chýb a odchýlok a ich opráv,
 • finálnu kontrolu a odovzdanie projektu,
 • zníženie celkových nákladov na riadenie projektu a jeho implementáciu.

Outsourcing projektového riadenia poskytuje zdroje na úspešné dokončenie projektu, garantuje úspešné dodanie a prevádzku, zároveň znižuje náklady a riziká projektu.

Vzdelávanie a certifikácia

K spoľahlivej a efektívnej prevádzke IT technológií sú potrebné aktualizované a prehlbované znalosti kompetentných pracovníkov. Sme aj autorizovaným školiacim centrom významných vendorov a autorizovaným poskytovateľom medzinárodne uznávaných certifikačných testov Pearson VUE.

Dokážeme vám zaobstarať produktové, technické a procesné prezentácie a školenia pripravené na mieru:

 • vzdelávanie partnerov a ich zákazníkov formou prezentácií, workshopov a seminárov,
 • predstavenie nových produktov,
 • prezentácia prípadových štúdií,
 • poskytujeme kompletné školenie licenčnej politiky (on-premise/cloud),
 • školenia pripravované na mieru pre partnerov aj koncových zákazníkov,
 • školenie vykonávame osobne aj formou on-line,
 • certifikačné testy Pearson VUE.

Financovanie

Pomáhame našim partnerom a koncovým zákazníkom s financovaním IT.

U vybraných výrobcov umožňujeme lízing IT infraštruktúry (as-a-service) za využívanie IT vybavenia na základe mesačných splátok, namiesto nákupu a platby celkovej ceny na začiatku.

Štandardne pre vás vybavíme:

 • individuálne nastavenie kreditných rámcov a splatností,
 • predĺžená splatnosť,
 • splátkový kalendár,
 • sprostredkovanie úverov, lízingov, prenájmy zariadení.

Marketingové služby

Ponúkame moderné marketingové služby a obchodnú podporu.

Zastupujeme domácich aj zahraničných výrobcov a partnerov na lokálnom trhu, promujeme ich značky a výrobky a realizujeme kompletné marketingové služby od uvedenia na trh (go-to-market) a strategický marketing, cez digitálne služby a výkonnostné kampane až po kompletný outsourcing formou balíčkov alebo služieb na mieru.

Naše marketingové služby a obchodná podpora:

 • marketingová a komunikačná stratégia vrátane go-2-market,
 • realizácia spoločných marketingových akcií a kampaní,
 • obsahový a priamy marketing,
 • digitálny marketing vrátane tvorby webových stránok a SEO,
 • správa a využívanie marketingových fondov poskytovaných výrobcami.

Prípadové štúdie