Vmware

Vmware

VMware zaujíma vedúce postavenie v oblasti virtualizácie a infraštruktúry cloudov. Riešenia zjednodušujú IT prostredie a dovoľujú poskytovať flexibilnejšie a agilnejšie služby, urýchľujú prechod na cloud computingu a vylepšenia zabezpečenia aj kontroly.

Spoločnosť VMware zaujíma vedúce postavenie v oblasti virtualizácie a infraštruktúry cloudov. Ponúka osvedčené riešenia, ktoré urýchľujú IT zjednodušením prostredia a súčasne dovoľujú poskytovať flexibilnejšie a agilnejšie služby. Prístup spoločnosti VMware urýchľuje prechod na technológiu cloud computingu pri zachovaní doterajších investícií do IT a vylepšení zabezpečenia aj kontroly. Riešenia VMware pomáhajú organizáciám všetkých veľkostí znižovať náklady, zvyšovať agilnosť podniku a zaisťovať možnosť voľby.

Produkty v portfóliu DNS

  • VMware vSphere
  • VMware vCenter Server
  • VMware vSAN
  • VMware Horizon 7
  • Workspace ONE a ďalšie

Kompletné kontaktné údaje nájdete na stránke kontakty.