Kto sme

Budujeme dlhodobé vzťahy s našimi dodávateľmi, partnermi i kolegami a pokrývame kompletný cyklus prípravy a realizácie náročných IT projektov.

O DNS a našich divíziach

Sme dôležitým spojovacím článkom medzi výrobcami informačných technológií a hardvéru a poskytovateľmi, ktorí ich ďalej sprostredkovávajú koncovým zákazníkom.

Sme dôležitým spojovacím článkom medzi výrobcami informačných technológií a hardvéru a poskytovateľmi, ktorí ich ďalej sprostredkovávajú koncovým zákazníkom.

Naša úloha v IT projekte

Zaisťujeme kompletný cyklus prípravy a realizácie IT projektov zahrňujúci nielen predpredajné návrhy, samotnú realizáciu či popredajnú podporu.

Pomáhame aj s financovaním IT projektov. Ako distribútor s pridanou hodnotou (Value Added Distribútor / VAD) navyše poskytujeme ďalšie služby a podporu nad rámec bežnej distribúcie. Máme rozsiahly tím pre marketingové služby, obchodej podpory, vzdelávania a certifikácií. Vďaka nadštandardným odborným znalostiam produktov ponúkame svojim partnerom lepší servis a zákaznícku starostlivosť, profesijné služby vrátane implementácie a projektového riadenia, testovania, školenia, certifikácie a ďalšieho vzdelávania.

Sme líder v distribúcii s pridanou hodnotou

Na českom trhu pôsobíme viac ako 25 rokov, z toho 5 aj na Slovensku. Stali sme sa úspešnou, sebavedomou a finančne stabilnou firmou s obratom takmer 148 miliónov EUR a zamestnávajúcich viac ako 100 zamestnancov.

Sme součásťou eD skupiny

eD group je ekosystém firiem v oblasti IT, obchodu, softvérových riešení, komunikácie, e-commerce a technológií. Má 30 rokov skúseností, viac ako 700 odborníkov a obrat presahujúci 640 miliónov EUR.

eD system

eD system je lídrom v objemovej B2B distribúcii v Českej republike a na Slovensku a ponúka produkty špičkových značiek na trhu IT a spotrebnej elektroniky.

Misia a vízia

Budujeme distribúciu založenú na dlhodobej dôvere medzi partnermi a neustálom zlepšovaní schopností našich ľudí. Starostlivo počúvame a spoločne dokážeme zvoliť to najlepšie riešenie tak, aby sme prinášali skutočnú pridanú hodnotu na každom novom projekte.

Misia

Budujeme distribúciu založenú na dlhodobej dôvere medzi partnermi a neustálom zlepšovaní schopností našich ľudí. Starostlivo počúvame a spoločne dokážeme zvoliť to najlepšie riešenie tak, aby sme prinášali skutočnú pridanú hodnotu na každom novom projekte.

Vízia

Tvoríme distribúciu pre budúcnosť.

Takú, ktorá bude vždy o krok vpred a umožní našim partnerom a dodávateľom úspešne realizovať projekty rôznej veľkosti a náročnosti.

Hodnoty

Ochota

„Vytvárame nový štandard služieb.“

Vytvárame nový štandard riešení a služieb. Štandard, v ktorom je maximálne úsilie a vôľa urobiť niečo navyše pre našich partnerov a dodávateľov, ale aj pre našich kolegov samozrejmosťou.

Dôvera

„Budujeme na dôvere a rešpekte.“

Budujeme dlhodobé vzťahy s našimi dodávateľmi, partnermi aj kolegami. Vzájomný rešpekt a dôvera nám umožňujú navrhovať riešenia, ktoré skutočne fungujú.

Spolupráca

„Pracujeme tímovo a počúvame zákazníkov.“

V ICT distribučnom reťazci nestojíme nikdy sami. Ani ako firma, ani ako jednotlivci. Vďaka ľudskému prístupu a tímovej spolupráci dokážeme lepšie pochopiť potreby zákazníka a prísť s lepším riešením.

Inovácia

„Podporujeme inovácie a kreativitu. Hľadáme nové cesty.“

Podporujeme kreativitu a ceníme si odvahu inovovať. Staviame tímy ľudí, ktorých baví hľadať nové cesty a rozvíjať náš odbor.