Zásady ekológie

Naša spoločnosť kladie dôraz na ochranu životného prostredia a ekologicky zodpovedné správanie.

Preto sme sa v rámci implementácie systému riadenia kvality a bezpečnosti informácií podľa ISO 9001 a ISO 27001 zaviedli a uplatňujeme aj systém environmentálneho riadenia podľa ISO 14001.

Dodávatelia sa zaväzujú dodávať nám iba tovar/služby, ktoré plne vyhovujú platným ekologickým (a bezpečnostným) predpisom SR a EÚ (RoHS...).

Rovnako ako v našej spoločnosti, tak aj u našich dodávateľov, považujeme za samozrejmosť dôsledné triedenie odpadov, ekologickú likvidáciu elektroodpadu a snahu o šetrenie prírodných zdrojov, ku ktorej napr. DNS prispieva používaním a inštaláciou moderných aktívnych prvkov ICT s nízkou spotrebou energie či využívaním elektronických nástrojov a aplikácií na znižovanie spotreby papiera.

"Ľudia by mali vedieť o prírode, nie príroda o ľuďoch".