Greycortex

Greycortex

Greycortex využíva pokročilé metódy umelej inteligencie, strojového učenia a dátovej analýzy na zabezpečenie počítačových i priemyselných sietí na monitorovanie sieťovej bezpečnosti. Kombinuje analýzy sieťovej prevádzky a poskytuje jedinečnú viditeľnosť siete, vizualizuje sieťové komunikácie a detekuje riziká a hrozby.

Spoločnosť Greycortex využíva pokročilé metódy umelej inteligencie, strojového učenia a dátovej analýzy na zabezpečenie počítačových i priemyselných sietí.

Produkt portfólia

GREYCORTEX Mendel je NDR riešenie pre monitorovanie sieťovej bezpečnosti. Kombinuje pokročilé metódy analýzy sieťovej prevádzky a poskytuje jedinečnú viditeľnosť siete, kompletne vizualizuje všetky sieťové komunikácie a detekuje riziká a hrozby. Ponúka aj možnosť účinnej a rýchlej automatickej reakcie na nájdené problémy v sieti. Chráni proti súčasným a novým pokročilým hrozbám, ktoré nie sú existujúce bezpečnostné nástroje schopné zachytiť. Reaguje na riziká spôsobené nesprávnou konfiguráciou siete, problémy s výkonom siete a upozorňuje na porušenie bezpečnostných zásad.

 

Produkty Greycortex a na ne naviazané služby zaisťuje divízia Security.