Certifikácia

Spoločnosť DNS je držiteľom certifikácií potvrdzujúcich kvalitu poskytovaných služieb.

  • Certifikácia ISO 9001:2015 potvrdzuje plnenie požiadaviek normy pre systém managementu kvality pre odbor projekčná, školiaca, poradenská činnosť a distribúcia v oblasti ICT.

  • Certifikácia ISO/IEC 27001:2013 dokladá plnenie požiadaviek normy pre systém managementu bezpečnosti informácií pre odbor projekčná, školiaca, poradenská činnosť a distribúcia v oblasti ICT.

  • Certifikácia ISO 14001:2015 dokladá splnenie nárokov normy pre systém environmentálneho manažmentu pre odbor projekčná, školiaca, poradenská činnosť a distribúcia v oblasti ICT.

Stratégia EMS spoločnosti DNS a.s., organizačná zložka Slovensko je uvedená v dokumente „Stratégia spoločnosti (Politika kvality, environmentu a bezpečnosti informácií) pre obdobie FY2022-FY2024“ (ozn. dok. „IP-P03_Strategie_Spolecnosti_Politika_IMS_FY22-FY24.pdf“), ktorý je na vyžiadanie dostupný u koordinátora integrovaného systému (KIS). Komunikáciu s KIS sprostredkuje Vaša kontaktná osoba.