Microfocus

Microfocus

Micro Focus je jednou z najväčších softvérových spoločností na svete zameraných priamo na vývoj, výrobu a podporu softvéru. Produkuje vysoko kvalitný softvér na podnikové účely, ktorého hlavným cieľom je kompletná správa, monitoring, pohyb a zabezpečenie dát.

Micro Focus je jednou z najväčších softvérových spoločností na svete zameraných priamo na vývoj, výrobu a podporu softvéru. Produkuje vysoko kvalitný softvér na podnikové účely, ktorého hlavným cieľom je kompletná správa, monitoring, pohyb a zabezpečenie dát.

Micro Focus bol založený v Anglicku v roku 1976 ako spoločnosť zameraná na vývoj a údržbu programovacieho nástroja COBOL. Spoločnosť sa rýchlo rozvíjala a realizovala množstvo akvizícií, ktoré z nej postupne urobili jeden z najväčších softwarových domov na svete. Medzi tie najdôležitejšie patrí rok 2009 a akvizícia Borlandu, rok 2014 a akvizícia spoločnosti Attachmate Group, v rámci ktorej si do svojho portfólia pridáva NetIQ, Novell a SUSE Linux. Dôležitým medzníkom sa stáva aj rok 2016, kedy od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise kupuje ich softvérovú divíziu a získava množstvo pokročilých nástrojov pre správu a archiváciu dát.

Produkty v portfóliu DNS

Application Dev, Test & Delivery

Do skupiny ADM patria nástroje pre monitoring a trackovanie aplikácií, pre testovanie zaťaženia aplikácií, pre testovanie správnosti správania aplikácií, mobilné testovanie, diagnostiku, project a portfólio manažment, automatizovaný deployment atď. Medzi najpredávanejšie produkty patria:

 • SiteScope,
 • Application Performance Management,
 • DevOps Suite,
 • LoadRunner.

Business Continuity

Skupina BC je tvorená výhradne zálohovacími softvérmi. Patria sem nástroje na zálohovanie a riadenie záloh serverov a nástroje na zálohovanie mobilných koncových zariadení. Ide o produkty:

 • Data Protector,
 • VM Explorer,
 • Backup Navigator,
 • Connected MX,
 • Connected Backup.

IT Operations Management

Do skupiny ITOM produktov patria nástroje na monitoring infraštruktúry, monitoring dátových tokov, nástroje na vyladenie infraštruktúry, výkonnostnú optimalizáciu atď. Medzi najpredávanejšie produkty patria:

 • Cloud optimizer,
 • Operations Bridge,
 • Network Node Manager,
 • Data Center Automation,
 • Service Manager.

Kontakt

Produkty Micro Focus a na ne naviazané služby zaisťuje divízia Strategického rozvoja. Kompletné kontaktné údaje nájdete v záložke kontakty.