Spoločnosť HPE vydala správu o vývoji životnej úrovne

Domov >> Aktuality >> Spoločnosť HPE vydala správu o vývoji životnej úrovne

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise  sa v poslednom roku zamerala na kultúru a vyhlásila program "Work That Fits your Life". Zároveň počas 4 rokov znížila svoju uhlíkovú stopu o 47% a rozhodla sa ďalej znížiť uhlíkovú stopu v prípade logistiky o 25% do roku 2025.  Historicky prvýkrát  zverejnila štatistické údaje o rasovej diverzite, čo bol dôležitý krok pre podporu rasovej znášanlivosti a spravodlivosti.

 

Výročná správa ESG poukázala na investície do ľudí, životného prostredia a zdravého podnikania

 

Spoločnosť HPE v polovici júna 2020 vydala svoju výročnú správu o vývoji životnej úrovne za rok 2019, kde demonštruje svoj záväzok byť "force for good" tým, že poskytne zákazníkom trvalo udržateľné technologické riešenia- Zároveň presadzuje vlastné ESG štandardy (enviromentálne, sociálne a štandardy riadenia a správy ) v celom hodnotovom reťazci, s cieľom podporiť obchodné výsledky. 

"Vášeň, vynaliezavosť a flexibilý prístup členov nášho tímu nám umožňuje vytvárať technologické riešenia na mnohé výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí," povedal generálny riaditeľ spoločnosti HPE Antonio Neri. "Súčasné diskusie o systémovom rasizme, inklúzii či rozdieloch demonštrujú dôležitost odvážnych krokov na vytvorenie spravodlivej a udržateľnej budúcnosti. Sme hrdí na náš pokrok a snažíme sa robiť stále viac- ako spoločnosť a aj v spolupráci s našimi zákazníkmi a partnermi."

 

HPE sa zameralo na kultúru a investuje do ľudského kapitálu

HPE sa v roku 2019 zameralo na kultúru a prišlo s programom "Work That Fits Your Life". Zamerala sa na podporu pracovného prostredia, nové benefity (ako napríklad 6-mesačná platená rodičovská dovolenka pre oboch rodičov, kariérne rekvalifikácie, podpora pri cestovaní do zamestnania a raz za mesiac skrátený pracovný deň - "Wellness Friday". Spoločnosť v roku 2019 zaznamenala 10% nárast zamestnaneckej angažovanosti a v porovnaní s rokom 2017 bol nárast dokonca až 18%!

HPE ďalej vo  výročnom reporte prvýkrát zverejnilo správu o rasovej diverzite členov jej tímu, čo je dôležitým krokom ore transparentnosť a rovnocennosť všetkých členov našej spoločnosti. 

 

Celé portfólio HPE ako služba

HPE sa zaviazala, že do roku 2022 sprístupní celé portfólio ako službu, a teda dokáže zákazníkom usporiť nemalé náklady a zároveň tým, že jednotlivé zariadenia budú priamo u  HPE, zabezpečí aj ich zhodnocovanie a renovváciu, čím sa zníži množstvo fyzického odpadu.

 

Zníženíe uhlíkovej stopy

Spoločnosť sa zaviazala, že bude svojou činnosťou prispievať k udržateľnosti klímy a pracovať na znížení uhlíkovej stopy- už za 4 roky sa jej podarilo znížiť "carbon footprint" o 47%. HPE zároveň prichádza s cieľom znížiť uhlíkovú stopu v súvislosti s logistikou o 35% do roku 2025. 

 

Zapojenie dodávateľov do "force for good"

HPE dlhodobo pokračuje v udržaní vysokej úrovne enviromentálnych, sociálnych a etických štandardov. V roku 2019 spoločnosť viedla svojich dodávateľov , aby si stanovili vlastné ciele v súvislosti s ochranou a udržateľnosťou klímy. 

 

 

Zdroj: Tlačová správa Hewlett Packard Enterprise

Ďalšie novinky