Kontaktný formulár

Partner/Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť DNS a.s., organizačná zložka Slovensko môže odovzdať Vaše kontakty akejkoľvek spoločnosti, ktorú ovláda, je ovládaná (či už priamo alebo nepriamo) alebo spoločnosti, ktorá je spoločne kontrolovaná materinskou spoločnosťou spoločnosti DNS.