Nové 5G routre od Huawei

Domov >> Aktuality >> Nové 5G routre od Huawei

Spoločnosť Huawei predstavila minulý týžden novú radu 5G podnikových routrov- NetEngine AR.

 

Infraštruktúra komunikačných sietí sa stala dôležitým motorom digitálnej transformácie podnikových služieb. Podpora požiadaviek týkajúcich sa siete 5G sa stala nevyhnutným faktorom pre dosiahnutie digitálnej transformácie. V záujme splnenia týchto požiadaviek spoločnosť Huawei uviedla na trh kompletný rad podnikových smerovačov 5G, ktoré pomôžu budovať rýchlejšie, stabilnejšie a bezpečnejšie podnikové siete WAN. 

 

 

Základné vlastnosti:

 

  • Ultra-širokopásmové pripojenie 5G - s postupným prechodom na cloudové služby a rastúcou popularitou smart bankingu či služieb e-zdravotníctva sa podnikové siete stávajú náročnejšími na šírku pásma a latenciu. Huawei routery 5G AR sú poháňané prvým komerčným čipom s duálnym režimom- Balong 5000 a ponúkajú o 20% až 50% vyšší uplink pre 5G používateľov. Rovnako majú zakomponované tradičné technológie káblových spojov, ako je optimalizácia protokolu TCP (Transmission Control Protocol) a vyrovnanie záťaže. To im umožní poskytovať široký uplink pásma, čo v konečnom dôsledku umožňuje vysokorýchlostné prepojenie podnikových sietí WAN.

 

  • Vždy k dispozícii- aby bezdrôtová 5G fungovala ako primárna sieť, musí poskytovať stabilné a spoľahlivé služby. Pre dosiahnutie tohto cieľa 5G AR integruje technológie ako sú viacriadkové, viackanálové a selektívne prijímanie, ako aj 30ms prepínanie. Tým je zabezpečená nerušená prevádzka služieb. Vďaka inovatívnemu algoritmu korekcie chýb poskytuje Huawei 5G AR kvalitný zážitok z obrazu aj pri strate 20% paketov.

 

  • Bezpečné prepojenie- na jednej strane, 5G vytvára flexibilné a spoľahlivé WAN prepojenia. Na druhej strane, čelí výzvam, ktoré prichádzajú s novými službami, architektúrou či technológiami, ako aj rastúce požiadavky na ochranu údajov a súkromia užívateľov. Huawei 5G AR preto ponúka nasledovné funkcie:
    • Secure boot - zabraňuje poškodeniu sieti v dôsledku neoprávneného zásahu do software
    • Multi-data network name- prevádzka rôznych služieb sa prenáša prostredníctvom rôznych DNN, čím zaisťuje bezpečnosť údajov prostredníctvom fyzickej izolácie
    • Rozsiahle možnosti VPN a firewall brány- prenos údajov cez zabezpečené tunely a poskytujú bezpečné a spoľahlivé prepojenie podnikových sietí WAN

 

Nové Huawei 5G A5 routre, ktoré využívajú špičké 5G technológie sú ideálne na budovanie nových WAN a urýchľujú proces digitálnej transfromácie.

 

Ďalšie informácie nájdete na https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan.

 

 

 

Ďalšie novinky