Tvoríme distribúciu pre budúcnosť

Vytvárame most medzi výrobcami a poskytovateľmi IT riešení, ktorí tieto riešenia sprostredkovávajú ďalej koncovým zákazníkom. Zakladáme si na širokej predpredajnej a popredajnej podpore a veľkej ponuke služieb. Vieme odborne poradiť a vymyslieť jedinečné riešenia na mieru.

Vízia distribúcie budúcnosti

Služby DNS

Potrebujete zabezpečiť kompletný cyklus prípravy a realizácie IT projektu - predpredajnú podporu, podporu pri samotnej realizácii či popredajnú podporu?

Analyzujeme a navrhujeme komplexné riešenie s využitím portfólia našich vendorov vrátane prezentácie spoločne s partnerom zákazníkovi.

Aké služby pre vás môžeme zabezpečiť:

 • analýza existujúcej IT infraštruktúry zákazníka, vyhodnotenie, report a prezentácia výsledkov
 • poradenstvo, analytické služby, koncepcie (POC – Proof of Concept) a ďalšie služby na mieru
 • konzultácie k návrhom riešení vrátane návrhov optimalizácií z pohľadu licenčných politík a licenčných programov
 • licenčné audity, návrhy správneho licencovania zákazníka a návrh správneho licenčného modelu
 • konzultácia a konfigurácia výkonnostných požiadaviek zákazníckych aplikácií
 • Software Asset Management (SAM) audit vo forme konzultácie, pre-auditu alebo vlastného auditu

Zistiť viac

Dokážeme navrhnúť výber vhodných produktov, technológií a služieb pre akúkoľvek fázu projektu, aby jeho realizácia bola úspešná, maximálne vyhovovala zákazníkovi a bola preňho prínosom.

Staviame celé riešenia, napr. komplikované zostavy a detailné riešenia vrátane analýzy, odporúčaní a implementácie. Naše skúsenosti vychádzajú z predchádzajúcej praxe aj náročných certifikácií našich expertov.

Predpredajná podpora zahŕňa:

 • podpora predajnej schémy VAD-reseller-zákazník
 • príprava obchodných ponúk a návrhov technických riešení – konfigurácia, sizing, návrh komplexných projektov vrátane integrácie hardvéru, softvéru a služieb
 • praktické overenie funkčnosti technického riešenia
 • Demo Labs s ICT technológiami pre overovanie funkčnosti technických riešení a možnosť si ich prakticky vyskúšať
 • krátkodobé aj dlhodobé zápožičky techniky pre testovanie, vývoj aplikácií alebo prezentáciu koncovému zákazníkovi

Pri objednaní a nákupe tovaru a materiálu od výrobcu pre našich partnerov registrujeme príležitosti u výrobcu (booking) a zaisťujeme projektové ceny.

Spúšťame všetky súčasti nákupného procesu, ktoré spolu úzko súvisia:

 • rokujeme s výrobcom ohľadom špecifikácií produktov a najvýhodnejších cenových ponúk,
 • kontrolujeme kvalitu a dostupnosť produktov a služieb, aby sme obstarali požadované množstvo,
 • zadávame objednávky a dojednávame podmienky dodávok a platieb,
 • riešime reklamácie a vratky tovaru od zákazníkov.

Zistiť viac

Vieme previesť alebo uskladniť prakticky akékoľvek prvky a produkty bez ohľadu na to, či sa jedná o jediný kus alebo niekoľko kamiónov s kompletnou výbavou nového dátového centra.

Služby, ktoré pre vás môžeme zabezpečiť:

 • časovaná doprava,
 • špecializovaná doprava,
 • skladovacie priestory DNS s certifikáciou podľa ISO,
 • objednávka dopravy (slovenská, medzinárodná),
 • sťahovacie služby,
 • vyzdvihnutie tovaru (závozy, konsolidácia),
 • nakladanie s odpadmi a obalmi podľa REMA/Eko-kom,
 • preverené kontakty s kvalitnými dopravcami.

Zistiť viac

Pôsobíme nezávisle v celom ekosystéme výrobcov, partnerov a koncových zákazníkov. Máme technické znalosti a dopĺňame kompetencie partnerov pri implementáciách a ďalšej podpore ako tzv. „middle-ware“ – našim partnerom „kryjeme chrbát“.

Naše hlavné služby sú:

 • implementačné služby a nasadenie dodaných riešení a softvéru,
 • projektové riadenie (PMO),
 • údržba a monitoring, pomoc s riešením technických problémov jednotlivých produktov,
 • technický help desk (troubleshooting) s certifikovaným personálom,
 • zriadenie servisnej podpory a riešenie technických problémov s možnosťou využitia zdrojov vendora od prvého kontaktu so zákazníkom,
 • kybernetická bezpečnosť.

Zistiť viac

Projektové riadenie je kľúčovým faktorom pri implementácii projektu. Vieme to my aj naši partneri, ktorí však často nemajú dostatočné interné zdroje alebo znalosti. My vám však dokážeme zaistiť:

 • projektový tím zostavený z IT odborníkov na danú technológiu,
 • projektový plán a časový harmonogram vrátane rozpočtu, zdrojov a ošetrenia potenciálnych rizík,
 • implementáciu projektu, včasné dodanie a testovanie,
 • monitoring spustenia a prevádzky technológie vrátane sledovania chýb a odchýlok a ich opráv,
 • finálnu kontrolu a odovzdanie projektu,
 • zníženie celkových nákladov na riadenie projektu a jeho implementáciu.

Outsourcing projektového riadenia poskytuje zdroje na úspešné dokončenie projektu, garantuje úspešné dodanie a prevádzku, zároveň znižuje náklady a riziká projektu.

Zistiť viac

K spoľahlivej a efektívnej prevádzke IT technológií sú potrebné aktualizované a prehlbované znalosti kompetentných pracovníkov. Sme aj autorizovaným školiacim centrom významných vendorov a autorizovaným poskytovateľom medzinárodne uznávaných certifikačných testov Pearson VUE.

Dokážeme vám zaobstarať produktové, technické a procesné prezentácie a školenia pripravené na mieru:

 • vzdelávanie partnerov a ich zákazníkov formou prezentácií, workshopov a seminárov,
 • predstavenie nových produktov,
 • prezentácia prípadových štúdií,
 • poskytujeme kompletné školenie licenčnej politiky (on-premise/cloud),
 • školenia pripravované na mieru pre partnerov aj koncových zákazníkov,
 • školenie vykonávame osobne aj formou on-line,
 • certifikačné testy Pearson VUE.

Zistiť viac

Pomáhame našim partnerom a koncovým zákazníkom s financovaním IT projektov podľa ich rozsahu a cieľov. U vybraných výrobcov umožňujeme lízing IT infraštruktúry (as-a-service) za využívanie IT vybavenia na základe mesačných splátok, namiesto nákupu a platby plnej ceny na začiatku.

Služby, ktoré pre vás štandardne vybavíme:

 • individuálne nastavenie kreditných rámcov a splatností,
 • predĺžená splatnosť,
 • splátkový kalendár,
 • sprostredkovanie úverov, lízingov, prenájmy zariadení.

Zistiť viac

Zastupujeme domácich aj zahraničných výrobcov a partnerov na lokálnom trhu, promujeme ich značky a výrobky a realizujeme kompletné marketingové služby od uvedenia na trh (go-to-market) a strategický marketing, cez digitálne služby a výkonnostné kampane až po kompletný outsourcing formou balíčkov alebo služieb na mieru.

Naše marketingové služby a obchodná podpora:

 • marketingová a komunikačná stratégia vrátane go-2-market,
 • realizácia spoločných marketingových akcií a kampaní,
 • obsahový a priamy marketing,
 • digitálny marketing vrátane tvorby webových stránok a SEO,
 • správa a využívanie marketingových fondov poskytovaných výrobcami.

Zistiť viac

Technológia od DNS

Ponúkame technológie a výrobky lídrov v odbore, od úzko zameraných softvérových riešení až po sofistikovaný hardvér. Dodávame riešenia z oblasti bezpečnosti, dátovej analytiky, serverov, dátových úložísk, sieťovej infraštruktúry či softvéru.

Sieťová infraštruktúra

Dodávame hardvérové a softvérové prvky sieťovej infraštruktúry prepájajúce IT, počítače a iné zariadenia v rámci siete a komunikáciu medzi nimi – káble, routery, firewally, prepínače, smerovače, servery, softvér pre správu siete a ďalšie zariadenia potrebné na prevádzku siete. Pomáhame s konfiguráciou komplexných riešení od analýzy potrieb zákazníka, cez návrhy infraštruktúry, až po technickú a implementačnú podporu.

Dátové centrá

Distribuujeme hardvér komponenty pre dátové centrá spĺňajúce kritériá nepretržitej dostupnosti, konektivity a bezpečnosti, ako sú servery, úložisko dát, smerovače, prepínače, racky a pod. Súčasne dodávame príslušenstvo pre zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie efektivity, zníženie spotreby energie a nákladov, napr. chladenie a zálohovacie zariadenie.

Kybernetická bezpečnosť

Spolupracujeme s poprednými výrobcami a dodávateľmi, ktorí sú špičkami v odbore kybernetickej bezpečnosti, a zaisťujeme bezpečnosť kritických systémov a citlivých informácií. Pomôžeme vám s ochranou pred digitálnymi útokmi, ochranou siete, zariadení, aplikácií, systémov a dát, rovnako ako s nastavením bezpečnostných procesov alebo školení pre vaše tímy aj vašich zákazníkov.

Softvérové riešenia

Vďaka kombinácii softvéru, hardvéru i služieb pokrývame celý typický cyklus IT projektu a napĺňame potreby partnerov aj koncových zákazníkov, rovnako ako vieme vyriešiť aj atypické individuálne potreby. Škála softvérových riešení a nástrojov zahŕňa cloudové platformy a úložiská, analytické nástroje, open source riešenia a IoT.

Správa dát a informácií

Správa dát a informácií zhromažďuje, riadi prístupy a spracováva k všetky dáta spoločnosti či organizácie pre podporu produktivity, efektivity a rozhodovania. Pomáhame, aby dáta boli bezpečné, dostupné a presné, a sú zásadné pre každú spoločnosť bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie.

Zistiť viac

Portfólio vendorov

Zastupujeme široké spektrum výrobcov

Spolupracujeme so širokým radom výrobcov najmä v oblastiach IT infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a softvéru vrátane open source vendorov. V portfóliu máme popredných výrobcov, napr. Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Huawei atď.

Vďaka širokému portfóliu dokážeme vytvárať riešenia postavené na rôznych, nekonkurujúcich si technológiách a tým násobíme našu pridanú hodnotu, typicky napr. integráciou kybernetickej bezpečnosti do infraštruktúry, alebo zvýšením výkonu vďaka optimalizovanej konfigurácii.

Viac o vendoroch

Chcem s vami spolupracovať

Kontaktujte nás

Najbližšie udalosti

Získajte aktuálne novinky a prihláste na naše semináre a workshopy.

Všetky udalosti