Predstavujeme najnovšiu verziu GREYCORTEX Mendel

23. 01. 2024Aktuality

Predstavujeme najnovšiu verziu GREYCORTEX Mendel

Greycortex Mendel vidí, vizualizuje a chráni vašu infraštruktúru

GREYCORTEX Mendel je špičkový nástroj na detekciu bezpečnostných hrozieb a prevádzkových problémov siete. Dokonale vizualizuje sieťovú komunikáciu na úrovniach používateľov, zariadení i aplikácií. Analyzuje sieťovú prevádzku a detekuje škodlivé aktivity, pokročilé známe aj neznáme hrozby a umožňuje systémovým analytikom a správcom siete rýchlo a efektívne riešiť bezpečnostné aj prevádzkové incidenty. GREYCORTEX Mendel chráni vašu organizáciu pred modernými kybernetickými hrozbami, pred poškodením reputácie, finančnými stratami a umožňuje sústrediť sa plne na produktívne činnosti.

Predstavujeme novú verziu produktu GREYCORTEX Mendel.

Verzia 4.2 je zameraná na uľahčenie a zefektívnenie každodennej práce i menej častých, avšak komplexných analýz udalostí v sieti.

Verzia 4.2. vám prináša:

  • Integrácia do systému XSOAR
  • Prehrávanie a analýza PCAP
  • Sprievodca tvorbou IDS pravidiel
  • Nový reportovací modul
  • Upravené rozhranie pre záznam aktivity užívateľov
  • Rozdielna kategorizácia udalostí pre IT a OT užívateľov
  • Vylepšené parsery pre OT protokoly
  • OT metriky pre BACnet

 

Viac o GREYCORTEX Mendel 4.2

 

Máte záujem dozvedieť sa viac o pokročilej technológii Greycortex Mendel? Konaktujte nás, radi vám predstavíme nesporné výhody:

Branislav Švigár

+421 903 505 543| bsvigar@dns.sk