Lenovo Smart City v Barcelone: Ukážka inovatívnych technologických riešení pre trvalo udržateľný rozvoj miest

14. 04. 2023Aktuality

Lenovo Smart City v Barcelone: Ukážka inovatívnych technologických riešení pre trvalo udržateľný rozvoj miest

Iniciatíva spoločnosti Lenovo Smart City v Barcelone je ukážkovým príkladom toho, ako možno technológiu využiť na vytvorenie efektívnejšieho, udržateľnejšieho a prepojeného mesta. Projekt je zameraný na vývoj inteligentných riešení pre energetický manažment, riadenie dopravy, odpadové hospodárstvo a verejnú bezpečnosť. Kľúčovú úlohu tohto rozsiahleho pilotného projektu zohráva technológia ThinkEdge od spoločnosti Lenovo.

ThinkEdge počítačová platforma, ktorá je navrhnutá tak, aby umožňovala spracovanie a analýzu údajov v reálnom čase na okraji siete, namiesto odosielania údajov na centralizovaný server alebo cloud na spracovanie. Práve pre aplikácie, ako sú inteligentné mestá, je analýza údajov v reálnom čase rozhodujúca pri prijímaní najrôznejších opatrení.

 

Mestský scenár Barcelony

Inteligentné mesto Barcelona je poháňané 5G, ktoré je pripravené zmeniť život v španielskom meste bez vysokých nákladov na káblové inštalácie a použitia tajnej zbrane v podobe Edge computingu. Zariadenia ThinkEdge pomáhajú napájať širokú škálu inteligentných riešení. Využívané sú napríklad pri riadení inteligentného verejného osvetlenia, ktoré pomocou senzorov zisťujú prítomnosť ľudí a podľa toho potom osvetlenie prispôsobujú. Spracovaním týchto údajov v reálnom čase na okraji siete môžu zariadenia ThinkEdge zabezpečiť, aby systém osvetlenia reagoval rýchlo a presne, čo pomáha šetriť energiu a zlepšovať celkovú efektivitu systému.

Technológia ThinkEdge sa využíva aj v inteligentných parkovacích systémoch, ktoré pomocou senzorov zisťujú dostupné parkovacie miesta a poskytujú vodičom opäť informácie v reálnom čase. Spracovaním týchto údajov na okraji siete môžu zariadenia ThinkEdge uľahčiť ľuďom hľadanie parkovacích miest s vynaložením minima času pri ich vyhľadávaní.

Okrem týchto aplikácií sa technológia ThinkEdge používa aj v systémoch odpadového hospodárstva, dopravných riadiacich systémoch a systémoch verejnej bezpečnosti. Zariadenia ThinkEdge tým, že umožňujú spracovanie a analýzu údajov v reálnom čase na okraji siete.

Napokon, Lenovo pracuje aj na riešeniach pre verejnú bezpečnosť, ktorá sa stáva čoraz dôležitejším problémom v mestách po celom svete. Tieto riešenia zahŕňajú inteligentné sledovacie systémy, ktoré využívajú kamery a senzory na detekciu podozrivej aktivity a varujú orgány, ako aj systémy núdzovej reakcie.

 

Budúcnosť inteligentných miest

Transformácia Barcelony na jedno z najinteligentnejších miest na svete je len jedným z príkladov riešenia výziev s čoraz viac prehustenými mestskými oblasťami pri zlepšovaní bezpečnosti, dopravy alebo zmiernení znečistenia. Od semaforov po samoobslužné terminály a dokonca aj veterné turbíny alebo priemyselné roboty. Inteligentné mestá využívajú inteligentné riešenia na optimalizáciu komunálnej infraštruktúry a inteligentnú citlivú správu, aby zapojili občanov, podniky a verejné subjekty do riadenia svojho mesta. Inovácie od spoločnosti Lenovo posilňujú umelú inteligenciu pomocou edge computingu, ktorý umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov, ako sú dopravné zápchy, spotreba energie a úrovne CO2, aby tak zlepšili náš každodenný život.

 

Pozrieť video Lenovo Tech World 2022: The Smart City of Barcelona with Kirk Skaugen