DNS Slovensko sa stalo Distribútorom roka Hewlett Packard Enterprise

29. 03. 2023Aktuality

DNS Slovensko sa stalo Distribútorom roka Hewlett Packard Enterprise

Spoločnosť HPE už tradične odovzdávala ocenenia najúspešnejším obchodným partnerom na Slovensku. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa tento rok uskutočnil 28.03.2023 sme mali to potešenie a česť prevziať ocenenie „Distribútor roka 2022“.

Akcia, ktorú HPE organizuje každoročne pre svojich obchodných partnerov i zákazníkov, sa niesla v slávnostnom duchu, a to aj vďaka vysokej účasti partnerov a zástupcov spoločnosti. My sme len radi, že sme sa mohli zúčastniť galavečera, ktorý vendor usporadúva pre najvýznamnejších partnerov a oceňuje ich tak za celoročnú prácu.

Radi by sme vyjadrili naše najhlbšie poďakovanie všetkým našim klientom, partnerom a samozrejme vendorovi, ktorí nám počas celého roka dôverovali a podporovali nás. Je to vaša neochvejná dôvera v naše produkty a služby, ktorá nás priviedla až sem.

Okrem toho máme to potešenie oznámiť, že sa náš kolega Ján Terai bolo ocenený v kategórii jednotlivcov ako HPE Technologický guru.

Obe ocenenia sú odrazom kolektívneho úsilia nášho tímu divízie HPE, pretože bez profesionálnej práce by sme nemohli prinášať zážitky so špičkovými technológiami. Našim partnerom prinášame technickú odbornosť, zručnosti pri riešení problémov, či inovatívne myslenie pri realizácii IT projektov.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nás na našej ceste podporili. Tešíme sa na ďalší úžasný rok 2023.