nCipher Security

Domov >> Vendori >> nCipher Security

nCipher Security je spoločnosť, ktorá vznikla na prelome rokov 2018 a 2019 vyčlenením zo spoločnosti Thales eSecurity z dôvodu akvizície spoločnosti Gemalto (SafeNet) a ich produktov (vrátane konkurenčného) do portfólia Thales eSecurity. nCipher Security dočasne operovala do januára 2019 ako samostatná obchodná jednotka v rámci Thales eSecurity. Teraz už spadá nCipher Security pod spoločnosť Entrust Datacard, ktorá už finálne potvrdila jej akvizíciu.

Vďaka mnohoročnej spolupráci Thales/nCipher s Entrust Datacard existujú vzájomne prepojené technologické riešenia spoliehajúce sa na nCipher nShield HSM moduly, ktoré tvoria základ dôvery pre kľúčové aplikácie klientov nielen v rámci GDPR.

Riešenie pokrýva priestor od fyzických platobných kariet, pasov a ID kariet až po oblasť autentizácie, certifikátov a zabezpečenej komunikácie. V kombinácií s Entrust Datacard bude nCipher pružnejší v inováciách pre zákazníka (mobilita, cloudové riešenia, IoT), ktorý potrebuje zabezpečiť svoj business a pritom súčasne chrániť svoje dáta a zabezpečiť sa pred neustále silnejšími kybernetickými útokmi a hrozbami. nCipher Security zabezpečuje klientským organizáciám dôveryhodnosť, integritu a kontrolu nad ich dôležitými podnikovými informáciami a aplikáciami. Kryptografické riešenia zabezpečujú nové technológie (cloud, IoT, blockchain, digitálne platby) a pomáhajú im naplniť nové mandáty pre dodržiavanie predpisov. Pomocou rovnakej osvedčenej technológie chránia kryptografické riešenia citlivé dáta, sieťovú komunikáciu a podnikovú infraštruktúru pred hrozbami kybernetických útokov.

Kontakt

Produkty nCipher Security a na ne nadväzujúce služby zabezpečuje divízia Software & Solution. Kompletné kontaktné údaje nájdete v záložke kontakty.