Vedenie spoločnosti

Domov >> Vedenie spoločnosti

Spoločnosť DNS sa člení do samostatných obchodných jednotiek /divízií/ zastupujúcich konkrétnych vendorov- výrobcov hardware a software.

Management spoločnosti DNS

 

 

Chairman of the Board

 

Rostislav Vocilka

Member of the Board

 

Ján Beneš

Member of the Board

 

Peter Labis

Managing Director