Profil spoločnosti

Domov >> Profil spoločnosti

Distribútor s pridanou hodnotou pre oblasť IT technologií

V DNS kladieme dôraz na dokonalý zákaznícky servis a individuálny prístup ku každému projektu. Naše služby svojím rozsahom pokrývajú kompletný cyklus prípravy a realizácie náročných IT projektov. Pomôžeme Vám s realizáciou Vášho projektu od návrhu cez predpredajnú podporu až po jeho samotnú realizáciu. Spoľahnúť sa na nás môžete aj v oblasti popredajnej podpory, finančných, marketingových a vzdelávacích služieb.

Spoločnosť DNS sa počas svojho viac ako dvadsaťročného pôsobenia na českom trhu vyvinula na veľmi úspešnú, sebavedomú a finančne stabilnú firmu - distribútora s pridanou hodnotou - s obratom dosahujúcim viac než 100 miliónov Eur. Na tieto úspechy plynulo nadviazala DNS a.s., organizačná zložka Slovensko prostredníctvom lokálnych divízii HPE, Huawei, Microsoft a Software & Solution. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb, široké produktové portfólio aj technologické znalosti radia DNS na špičku v obore. Spoločnosť je súčasťou skupiny eD system Group.

Ponúkame Vám predpredajnú podporu:

Mapovanie obchodných príležitostí.
Podpora predajnej schémy VAD-Reseller-zákazník.
Príprava obchodných ponúk a návrhov technických riešení - konfigurácia, sizing, návrh komplexných projektov zahŕňajúcich integráciu hardvéru, softvéru a služieb.
Praktické overenie funkčnosti technického riešenia (proof-of-concept).

Poskytneme Vám podporu pri realizácii IT projektov, predovšetkým:

Logistickú podporu - zabezpečenie dodávky všetkých projektových komponentov v daných termínoch do dohodnutých lokalít.
Implementaciu a systémovú integráciu.

Zabezpečíme Vám popredajnú podporu, pretože pre nás projekt implementáciou nekončí:

Technické služby - certifikácie konzultantov DNS a ich skúsenosti umožňujú ponúknuť obchodným partnerom kvalitné technické služby pre všetky produkty.
Prevádzka školiacich a kompetenčných centier.
Prezentácie a školenia - produktové a technické prezentácie pripravené na mieru podľa individuálnych požiadaviek partnera. Prezentácie pre koncového zákazníka organizované pod hlavičkou partnera na podporu jeho obchodného projektu.
Laboratóriá vybavené IT technológiami pre overovanie funkčnosti technických riešení, napr. LiveLab.
Technický help desk s certifikovaným personálom.
Zapožičanie techniky - krátkodobé alebo dlhodobé zapožičanie našich demo systémov na testovanie, vývoj aplikácií alebo prezentáciu koncovému zákazníkovi.

Poskytujeme finančné služby – pomáhame svojim partnerom a koncovým zákazníkom s financovaním IT projektov prostredníctvom:

Štandardných finančných produktov poskytovaných v spolupráci s vendormi (lízingy, úvery, prenájmy zariadení).
Poskytnutia nadštandardných platobných podmienok (predĺžená splatnosť, splátkové kalendáre, úverové rámce).

Náš marketingový tím zabezpečuje marketingovú podporu obchodu:

Realizácia spoločných marketingových akcií a kampaní.
Správa a využívanie marketingových fondov poskytovaných vendormi.

Ďalšie služby s pridanou hodnotou, ktoré Vám ponúkame:

Vzdelávanie a certifikácie Prometric a Pearson VUE.
Certifikačné školenia vendorov.
Kompetenčné centrá pre technológie HPE, Huawei a LiveLab (security).
Licencovanie softvéru - modely licencovania, prenájom SW a Software Asset Management.
Pomáhame aj zákazníkom na koncovom trhu - prostredníctvom spoločnosti Microsoft ako LSP.

Produktové portfólio

DNS je dodávateľom riešení v oblasti bezpečnosti, serverov, sieťovej infraštruktúry, softvéru, ukladania dát a zjednotenej komunikácie týchto významných výrobcov.