Kariéra v DNS

Domov >> Kariéra v DNS

Voľné pozície:

Business Development Manager pre LENOVO

Obsadzujeme obchodnú pozíciu Business Development Managera, tj. primárnou pozíciou je identifikácia a rozvoj obchodných príležitostí. Hľadáme obchodne zmýšľajúceho stratéga, ktorý sám bude aktívny na trhu.

Ako VAD distribútor spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi na realizáciách malých, stredných a veľkých projektoch v spolupráci s dodavateľmi, ktorých produkty máme v portfóliu. Na základe rozšírenia produktového portfólia o LENOVO DATA CENTER produkty vzniká nový a zaujímavý potenciál pre sebarealizáciu úlohy BDM.

ČO OČAKÁVAME OD TEJTO POZÍCIE:

 • Príprava obchodného plánu, tj. vytipovanie portfólia partnerov, s ktorými začneme budovať spoluprácu, prípadne obnoviť spoluprácu s partnermi, ktorí už v minulosti využili naše služby
 • Realizácia tohto plánu, tj. aktívna účasť v podobe budovania tejto partnerskej siete a zvyšovanie našej obchodnej sily
 • Aplikácia nových trendov v B2B prostredí
 • Akvizície nových obchodných partnerov a možnosti rozšírenia ponúkaného produktového portfólia produktov
 • Podpora a tvorba marketingovej stratégie a jej realizácie v spolupráci s marketingovým oddelením
 • Naplnenie obchodných výsledkov, tj. splnenie plánovaného obratu a marže, rozšírenie siete nových/obnovených partnerov

AKÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI OČAKÁVAME:

 • Silný obchodný zmysel a odbornosť v oblasti predaja ICT
 • Strategické myslenie a schopnosť budovať vzťahy s B2B partnermi
 • Schopnosť vidieť obchodnú príležitosť, zhodnotiť potrebu a navrhnúť stratégiu
 • Záujem o technologické trendy, reprezentatívne vystupovanie, istotu vo vyjednávaní zručností
 • Komunikačné zručnosti, tímová práca, schopnosť motivovať druhých
 • Skúsenosť a schopnosť riadiť proces predaja od plánu až po uzatvorenie
 • Skúsenosť s používaním CRM
 • Úroveň angličtiny, ktorá umožní viesť obchodné rokovania

ČO MÔŽEME PONÚKNUŤ:

 • Samostatnú a strategickú pozíciu
 • Stabilné prostredie s veľkou orientáciou na rozvoj a inovácie
 • Priateľská atmosféra, ktorá je založená na dlhodobých vzťahoch ako smerom k zákazníkom, tak i k zamestnancom
 • Benefit ako napr. príspevok na penzijné pripoistenie, multišportovú kartu, benefitovú kartu, podporu vzdelávania, ocenenie dlhodobej spolupráce, alebo ocenenie za mimoriadny mimopracovný výkon
 • služobné vozidlo

 

PreSales Technical Consultant pre LENOVO

Obsadzujeme technickú pozíciu Senior PreSales Technical Consultant, tj. primárnou pozíciou je technický návrh riešení a technická pomoc obchodným partnerom. Hľadáme technicky zmýšľajúceho špecialistu, ktorému nie je cudzie ani stretávanie sa s obchodnými partnermi a odovzdávanie svojich znalostí formou teambuldingov a workshopov.

Ako VAD distribútor spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi na realizáciách malých, stredných a veľkých projektoch v spolupráci s dodavateľmi, ktorých produkty máme v portfóliu. Na základe rozšírenia produktového portfólia o LENOVO DATA CENTER produkty potrebujeme doplniť náš tím o technického konzultanta, ktorý bude významným spôsobom určovať smerovanie celej divízie a participovať na jej stratégii.

ČO OČAKÁVAME OD TEJTO POZÍCIE:

 • Chuť sa vzdelávať a využívať už dosiahnuté znalosti a skúsenosti v prospech našej spoločnosti
 • Aktívna účasť v podobe budovania partnerskej siete z pohľadu budovania vzťahov s technickými konzultantami našich obchodných partnerov
 • Aktívne rozširovanie svojich kompetencií pre obsiahnutie čo najširšieho spektra požiadaviek obchodných partnerov
 • Akvizície nových technických riešení a ich možnosti rozšírenia  do ponúkaného produktového portfólia produktov
 • Podpora marketingovej stratégie a jej realizácie v spolupráci s marketingovým oddelením

AKÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI OČAKÁVAME:

 • Znalosť a zručnosť v návrhu ICT riešení
 • Technicko/obchodné myslenie a schopnosť budovať vzťahy s B2B partnermi
 • Schopnosť pretaviť požiadavky na ICT do reálneho návrhu ICT infraštruktúry v zmysle zadania
 • Záujem o technologické trendy, reprezentatívne vystupovanie
 • Komunikačné zručnosti, tímová práca, schopnosť motivovať druhých
 • Skúsenosť a schopnosť riadiť proces návrhu riešenia ICT od plánu až po akceptáciu riešenia
 • Skúsenosť s používaním CRM
 • Úroveň angličtiny, ktorá umožní viesť technické konzultácie

ČO MÔŽEME PONÚKNUŤ:

 • Samostatnú a strategickú pozíciu
 • Stabilné prostredie s veľkou orientáciou na rozvoj a inovácie
 • Priateľská atmosféra, ktorá je založená na dlhodobých vzťahoch ako smerom k zákazníkom, tak i k zamestnancom
 • Benefit ako napr. príspevok na penzijné pripoistenie, multišportovú kartu, benefitovú kartu, podporu vzdelávania, ocenenie dlhodobej spolupráce, alebo ocenenie za mimoriadny mimopracovný výkon
 • služobné vozidlo

 

Ak vás niektorá z pracovných ponúk zaujala, kontaktujte nás e-mailom: dnssk@dns.sk alebo na tel. čísle +421 918 758 270