Slovensko má nový superpočítač. Dodávateľom je Lenovo.

Domov >> Aktuality >> Slovensko má nový superpočítač. Dodávateľom je Lenovo.

Na Slovensku bol koncom roka 2022 spustený nový superpočítač Devana, ktorý prevádzkuje Slovenská akadémia vied. Nový HPC systém je postavený na platforme Intel. Dodávateľom je Lenovo, ktorej technológia uspela vo výberovom konaní s konkurenciou.

Devana priamo nahradila doterajší superpočítač Aurel a zároveň sa stala prvým z dvoch superpočítačov, ktoré by v najbližších rokoch mali byť spustené na Slovensku. Historicky sa jedná o najväčší superpočítač, aký sme na Slovensku doposiaľ mali. Pre porovnanie, doterajší superpočítač Aurel mal aj po rozšírení 4-tisíc výpočtových jadier, kým Devana ich má zhruba 8-tisíc.

Od Aurela, ktorý bol postavený čisto na procesoroch, sa Devona ďalej odlišuje aj špecifickým hardvérom – akceleratory, založeným na grafických kartách. Je to posun smerom ku moderným aplikáciám využívaných v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia predovšetkým AI/ML. CPU časť pozostáva zo 140 výpočtových serverov po 64 jadier a 256 GB RAM. V akcelerovanej časti sa nachádza osem výpočtových serverov, každý vybavený 4 GPGPU kartami Nvidia A100. K systému patrí aj nové zdieľané dátové úložisko, ktoré je klasicky rozsegmentované  na 2 nezávislé časti, jedna slúžiaca na ukladanie trvalých dát používateľa a druhá na dočasné dáta generované simuláciami. Vysokorýchlostné prepojenie zabezpečí 100 Gbit/s Infiniband a používatelia budú mať k dispozícii aj dátové úložisko s veľkosťou 3.8 PB.

V porovnaní s Aurelom je značne odlišná aj technológia chladenia prostredníctvom vodou chladených rackových dverí (tzv. nepriame vodné chladenie).

Celkový očakávaný výkon sa odhaduje na 800 TFlops, avšak závisieť bude od typu úlohy. Zároveň je však tento nový superpočítač postavený na trvalo udržateľných princípoch. Investície do fotovoltických panelov a systémov na rekuperáciu odpadového tepla nížia nielen prevádzkové náklady. Devana má  výrazne nižšiu spotrebu energie než mal v minulosti Aurel, čo by malo zabezpečiť nižšie prevádzkové náklady.

Superpočítač Devana budú môcť bezplatne používať vedci a výskumníci zo SAV, avšak zapojiť sa bude môcť aj súkromný sektor. Aj práve preto sa podarilo do Devany zakomponovať ďalšie hardvérové platformy a tým rozšíriť portfólio problémov efektívne riešiteľných na superpočítači. Devana sa tak môže zúročiť pri výučbe vysokoškolských študentov, ktorí si budú chcieť vyskúšať aplikácie v oblasti HPC alebo strojového učenia.

Po Devane by mal prísť ďalší, omnoho výkonnejší superpočítač Perún. Na ten bolo vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti 70 miliónov eur. Projekt nie je zameraný len na investície do hardvéru, ale hlavne na budovanie celého HPC ekosystému v Slovenskej republike.

 

Riešenie najväčších výziev ľudstva so silou HPC

Prelomy vo výpočtových systémoch umožnili prekonať obrovské prekážky v simulačných prostrediach. Výsledkom je, že naše chápanie sveta a vesmíru napreduje exponenciálnym tempom.

Superpočítače sa používajú všade – od dizajnu áut a lietadiel, prieskumu ropných polí a hodnotenia finančných rizík, cez mapovanie genómu a predpovede počasia až po materiálnu vedu a biomedicínu.

Podľa TOP500.org je Lenovo svetovým poskytovateľom superpočítačov č. 1, vrátane niektorých z najsofistikovanejších superpočítačov, aké boli kedy postavené. To všetko vďaka špičkovej technológii, globálnym HPC architektom a odborníkom využívajúcich zákaznícky orientovaný prístup k poskytovaniu HPC riešení.

Najspoľahlivejší poskytovateľ dátových centier:

• #1 v spoľahlivosti pre x86 a líder v porovnávaní výkonu

• Svetový poskytovateľ superpočítačov č. 1 podľa TOP500.org

• Ocenené riešenia HPC vrátane viacerých ocenení HPCwire Awards

Ďalšie novinky