Rozširujeme naše portfólio o security značku NOVICOM

Domov >> Aktuality >> Rozširujeme naše portfólio o security značku NOVICOM

V súlade so stratégiou rozširovania portfólia DNS pre naších obchodných partnerov sme uzavreli distribučnú zmluvu s českou spoločnosťou Novicom. Tým sa naše portfólio rozrástlo v oblasti IT Security, ktorú v súčasnej dobe vnímame ako neoddeliteľnú súčasť kritickej infraštruktúry resp. infraštruktúry. V doplnení portfólia o Novicom produkty sa ponuka IT bezpečnostných riešení v DNS stáva o niečo komplexnejšia.

DNS začlenením Novicomu do portfólia produktov ponúka svojím obchodným partnerom vysoko výkonný L2 monitoring, vysokú "visibilitu" siete cez prehľadný dashboard, efektívnu správu IP priestoru, riadenie bezpečnosti prístupu do siete a centralizácie správy rozsiahlych distribuovaných sieti.

V neposlednej rade toto riešenie zvyšuje ochranu siete pred ransomware, čo je dôležité vzhľadom na narastajúce množstvo útokov a to aj v súvislosti s nasadzovaním BYOD vo firmách, kde správca siete nemá koncové zariadenie úplne pod kontrolou.

 

Kľúčovými produktami Novicomu sú ADDNET, BVS a ELISA.

 

Novicom ADDNET pre efektívnu správu sieťových služieb a riešení prístupu do siete, spoločne s riešením Novicom BVS pre vizualizáciu sieťových zariadení okrem ich nadväznosti na business procesy, a nástrojom Novicom ELISA pre zber a vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalosti, tvorí unikátne portfólio, ktoré pripravuje zákazníkov k rýchlemu a bezproblémovému pripojeniu k službe SOC.

Zákazníci, využívajúci túto platformu produktov, tak môžu plne využiť výhody nadštandardných služieb Aktívneho SOCu. Vybraní SOC operátori sú vďaka tomu schopní garantovať plne kvalifikovanú aktívnu reakciu na kybernetické útoky v režime 24x7 bez nutnej súčinnosti so správcami systémov u zákazníka. To naplno odpovedá súčasnému trendu využívania vrcholového bezpečnostného dohľadu (SOC) formou služby. Tým sa eliminuje ekonomická nevýhodnosť pri zaobstaraní kompletného spektra jednoúčelových technológií a pri nutnosti mať inhouse k dispozícii vysoko špecializovaný tím schopný postaviť sa kedykoľvek profesionálnym hackerom.

 

Viac informácií sa dozviete prostredníctvom emailu dnssk@dns.sk alebo priamo na web stránke vendora https://www.novicom.cz/.

 

 

Ďalšie novinky