Prečo konsolidovať databázy?

Domov >> Aktuality >> Prečo konsolidovať databázy?

Prečo konsolidovať databázy?

Konsolidácia dátových centier je dôležitá z mnohých dôvodov. Podniky čelia zložitejším problémom pri ochrane svojich dát, zatiaľ čo ich servery musia zvládať stále rastúce množstvo komplexných a rozmanitých úloh. Stretávajú sa tak s veľkou spotrebou energie, zložitou správou zariadenia a celkovo neefektívnym využitím svojich prostriedkov. Nasadením konsolidačných serverov je však možné tieto problémy vyriešiť. V prípade databáz ide o migráciu z množstva menej výkonných serverov na menší počet výkonnejších serverov. Konsolidácia databáz je preto cestou k optimalizácii pre výkonovo náročné pracovné zaťaženia. Cieľom nie je len dosahovanie krátkodobých cieľov ako napríklad redukcia nákladov, ale aj vytvorenie dynamickej a škálovateľnej IT infraštruktúry, ktorá podporuje rast organizácie.

Ideálnou konsolidačnou platformou je HPE Superdome Flex 280. Aké výhody konsolidácia poskytuje?

  • Nižšie náklady

Zníženie investičných a prevádzkových nákladov je jedným z hlavných dôvodov, prečo konsolidovať svoje databázy. Nižší počet zariadení a novší hardvér so sebou prináša menšie požiadavky na priestor v rozvádzači, na chladenie aj napájanie.

  • Efektívnejšia správa IT

Efektívne využívanie zdrojov vedie nielen k znižovaniu počtu serverov, a s tým pochopiteľne súvisí menšia spotreba elektrickej energie. Taktiež ubudne priestorová kapacita dátového centra. Čím väčšia firma je, o to viac sa zväčšujú aj požiadavky na hardvér, a preto je potrebné zaistiť dostatok miesta na uloženie všetkých zariadení.

  • Štandardizované zabezpečenie

Jeden z problémov rastúceho počtu údajov je nekonzistentný prístup k ich štruktúre a správe. Pomocou konsolidácie však môžete rôzne databázy presunúť do centrálne riadeného systému.

  • Rýchlejšia interakcia medzi aplikáciami presunutá do rovnakého serverového prostredia

Konsolidácia poskytuje dlhotrvajúce dynamické a výkonné IT štruktúry, ktoré zabezpečujú lepšiu kontrolu a flexibilitu výpočtových zdrojov v zmysle ich umiestnenia, dimenzovania a celkového využitia.

  • „Zelené IT"

K aktuálnym trendom patrí aj „zelené IT" zameriavajúce sa na redukciu spotreby energie v dátových centrách. Čím menej počítačov a ďalších zariadení je zapojených v sieti, tým menej energie je potrebných na prevádzku a chladenie. Vďaka využitiu úspornejších technológií taktiež novší hardvér často poskytuje väčšiu energetickú účinnosť.

 

Bez ohľadu na to, či ide o virtualizáciu alebo stratégiu fyzických serverov, výhody HPE Superdome Flex 280 zahŕňajú:

  • Bare-metal výkon výrazne lepší ako konkurenčné servery.
  • Zanedbateľné zníženie výkonu pri spúšťaní aplikácií vo virtuálnych strojoch.
  • Architektúra nastavená na konsolidáciu.
  • Využíva najnovšiu, tretiu generáciu technológie procesorov Intel Xeon Scalable.
  • Je to jediná 8-socketová platforma na trhu s najnovšou technológiou Intel.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu.

Ďalšie novinky