Nové Všeobecné obchodné podmienky DNS a.s., organizačná zložka Slovensko

Domov >> Aktuality >> Nové Všeobecné obchodné podmienky DNS a.s., organizačná zložka Slovensko

Dovoľujeme si vám oznámiť, že s platnosťou od 20.10.2021 došlo k zmene Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti DNS a.s., organizačná zložka Slovensko.

Zmena spočíva v doplnení Článku III. o bod 3.3.8. (Zoznam bankových účtov DNS a.s., organizačná zložka Slovensko).

 

Nové Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.

Ďalšie novinky