Kontajnery ako „aktivátori“ AI

Domov >> Aktuality >> Kontajnery ako „aktivátori“ AI

Aj keď nemôžeme predpovedať, že kontajnery úplne nahradia virtuálne počítače (VM), sme si istí, že budú hrať dôležitú úlohu v budúcnosti IT.

Kontajnery skutočne virtuálne „balia“ aplikácie so všetkým, čo je potrebné na spustenie (konfiguračné súbory, závislosti atď.), A izolujú ich pre prostredie nasadenia. To umožňuje kontajnerovým aplikáciám jednoduché spustenie v rôznych prostrediach, ako sú lokálne desktopy, virtuálne a fyzické servery, vývojové, testovacie a produkčné prostredia a súkromné alebo verejné cloudy. 

Okrem prenositeľnosti majú ešte jednu veľkú výhodu: fyzický server môže hosťovať viac kontajnerov ako virtuálne počítače. Kontajnery zdieľajú prístup k jadru operačného systému, takže vyžadujú oveľa menej miesta ako virtuálne počítače, pretože každý kontajner zdieľa operačný systém hostiteľa. Ich priemerná veľkosť sa skutočne pohybuje v rozmedzí desiatok megabajtov, zatiaľ čo virtuálne počítače môžu mať veľkosť až gigabajty. Hardvérová efektívnosť je ďalšou výhodou, ktorá podporuje prijatie trhu.

Ďalším faktorom, ktorý poháňa rast kontajnerov, je ich rastúca popularita pri nasadzovaní aplikácií umelej inteligencie (AI) a analytiky. Stávajú sa štandardným spôsobom vytvárania a nasadzovania modelov strojového učenia (ML), vytvárania analytických kanálov v reálnom čase a spúšťania úloh dávkovej analýzy a ETL. Ich prenositeľnosť v rôznych prostrediach robí z kontajnerov perfektné „vozidlo“ na riadenie celého životného cyklu modelov AI/ML a v zásade väčšiny analytických aplikácií.

Kontajnery môžu pokrývať viac prostredí v priestoroch, v cloude, alebo dokonca vo viacerých cloudoch. 

 

Zálohujte a obnovujte na úrovni aplikácie, nie na úrovni VM/servera.

 

Kontajnery už od prírody nie sú súčasťou fyzických serverov alebo virtuálnych počítačov. Jednou z kľúčových výziev na ich ochranu je správa tohto dynamického nasadenia. Cieľom ich ochrany je rýchle obnovenie plnej prevádzkyschopnosti aplikácií, a nie zálohovanie ich údajov alebo konfigurácií.

Aké sú najvyššie požiadavky na ochranu kontajnerových údajov?

Podpora kontajnerov so zálohovaním údajov a mobilitou vo veľkom je bezpochyby zásadnou potrebou pre prostredia AI/ML. 

Automatizácia je kľúčová.

Podniky chcú rýchlo nasadiť do výroby AI a analyzovať kontajnerové aplikácie a kanály. Preto potrebujú tieto aplikácie rýchlo a bezpečne obnoviť. Plne automatické obnovenie aplikácie je kľúčovým aspektom riešenia.

Bezpečnosť a zabezpečenie.

Zabezpečenie nie je možnosťou. Ochrana nemôže byť len na úrovni údajov (napr. šifrovanie), ale aj na úrovni aplikácií a používateľov (napr. riadenie prístupu na základe rolí alebo RBAC).

Adaptácia kontajnerov rastie nepretržite rýchlym tempom a používanie sa rozširuje oproti tradičným modelom.

Kontajnery sa stávajú štandardným spôsobom správy aplikácií AI. Kontajnery bohužiaľ neboli navrhnuté tak, aby boli chránené pred zlyhaním - a preto zálohovanie údajov nie je také jednoduché. 

 

Ďalšie novinky