Ako dopadol rok 2020 z pohľadu HPE?

Domov >> Aktuality >> Ako dopadol rok 2020 z pohľadu HPE?

Rok 2020 bol nesmierne náročný na všetkých frontoch. Svetová pandémia zmenila všetko od základov, spôsob, akým žijeme, pracujeme, ako aj  prístup k IT. Význam IT výrazne stúpol, zameriaval sa na riadenie cash flow, zjednodušil reakcie na dramatické zmeny a zároveň umožnil zamestnancom pracovať z akéhokoľvek miesta.

To všetko popri zachovaní ochrany údajov a nepretržitého fungovania firiem. 

 

Spoločnosti si zároveň uvedomili nevyhnutnosť modernizácie IT infraštruktúry, či potrebu prejsť na rýchlejší a agilný IT model- agilita umožňuje firmám rýchlejšie reagovať na meniace sa potreby zákazníkov, podporuje dopyt a urýchľuje uvádzanie produktov a služieb na trh. 

 

Spoločnosť HPE vďaka inteligentnej dátovej platforme umožnila zákazníkom, aby sa pohybovali s väčšou agilitou popri zabezpečení výkonu a nepretržitej dostupnosti všetkých aplikácií. Podporuje automatizáciu operácii či poskytuje priestor v podobe hybridného cloudu, či storage as-a-service.

HPE počas roku 2020 pokračovala v inováciách v oblasti hybridného cloudu, využitia umelej inteligencie, či poskynutie storage as-a-service, čím umožnila zákazníkom lepšie sa adaptovať na meniace sa podmienky aj v súvislosti s pandémiou a nárastom dopytu po IT službách. 

 

Aplikácie vždy rýchle a dostupné 

Inteligentné úložisko s vlastnou správou je dnes nevyhnutnosťou  - prostredníctvom HPE InfoSight vás odbremeňuje od zbytočnej správy, aby ste sa mohli sústrediť na ďalšie inovácie. 

Začiatkom roka HPE navyše posunulo latku ešte vyššie. Storage HPE Primera, ktorý je poháňany procesorom AI, môže teraz samostatne optimalizovať systémové operácie v reálnom čase. HPE takisto oznámilo, že HPE InfoSight pre HPE Nimble Storage pridal podporu pre Hyper-V, a teda funkciu, ktorá radikálne zjednodušuje správu virtuálnych zdrojov. 

 

Rozšírenie ochrany dát v cloude

Dáta sa generujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, od okraja až po cloud. Zákazníci tak potrebujú modernizovať ochranú dát popri zjednodušených operáciách, aby splnili všetky SLA. 

Nová podniková cloudová zálohovacia služba HPE Cloud Volumes Backup, ktorá bola uvedená v júni tohto roku, poskytuje jednoduchosť, ktorú IT vyžaduje, bez vstupných poplatkov či cloudového blokovania. Navyše chráni dáta, ktoré sú ľahko dostupné v cloude. 

 

Transformácia úložísk: storage as-a-service

Zákazníci prechádzajú od náročnej správy dátových centier k poskytovaniu cloudových služieb. Obstarávacie cykly sú však dlhé, počiatočné náklady vysoké, poskytovanie služieb veľakrát nadmerné. To ich IT brzdí. 

Spoločnosť HPE sa preto v roku 2020 oveľa viac zamerala na poskytovanie služby HPE GreenLake pre storage. Vďaka tomu môžu zákazníci HPE rýchlejšie dosahovať stanovené obchodné ciele, či využívať plný potenciál svojich dát pomocou cloudových služieb prispôsobených ich pracovnému zaťaženiu. 

Špičkové storage s konfiguráciami podľa potrieb klienta sú pripravené pre mission-critical úlohy, všeobecné úlohy či ochranu dát so škálovateľnosťou podľa aktuálnych potrieb zákazníka. Nasadenie služieb je tým pádom pružnejšie, produktivita vyššia, záťaž IT supportu nižšia či čas na uvedenie IT projektov na trh kratší.  

 

Aké výsledky dosiahlo HPE v roku 2020? 

  • Spoločnosť HPE rástla rýchlejšie, ako trh s externými storagemi - a prekonala aj konkurenciu. V treťom kvartáli, kde trh zaznamenal všeobecný pokles, sa HPE môže pýšiť medziročným rastom o 7,8% na globálnom  trhu. 
  • HPE postúpila na 2. miesto v systémoch hyperkonvergovaných infraštruktúr - v spomínanom treťom kvartáli popri všeobecnom poklese HPE poskočila o viac ako 16% a zabezpečila si tak 2. miesto v systémoch HCI, kým konkurencia výrazne prepadla. 
  • Channel Reseller News udelili HPE najvyššie vyznamenanie za Enterprise Storage a HCI, čo dokazuje spokojnosť zákazníkov s mission-critical a HCI riešeniami. 
  • HPE Nimble Storage dHCI získalo prestížne ocenenie Best of VMworld 2020 v kategórii Virtualization, Cloud Infrastructure a DevOps

 

V prípade záujmu o portfólio HPE kontaktujte prosím kolegov z divízie HPE:

Ján Terai - jterai@dns.sk, +421 908 897 751

Peter Labis- plabis@dns.sk, +421 903 722 568

Karol Darvaši - kdarvasi@dns.sk, +421 915 879 046

 

Pôvodný článok nájdete tu: The year that changed everything for our costumers.

Foto: unsplash.com

Ďalšie novinky